SHU = Scovilleho stupnica meria pálivosť paprík a čili papričiek. Papriky (rod Capsicum) obsahujú látku kapsaicín, ktorá spôsobuje pálenie tým, že stimuluje receptory nervových zakončení jazyka. Počet Scoville jednotiek pálivosti (Scoville heat units, SHU) zodpovedá ... 

___________________________________________________________________________________________________

Chilliny, ktoré nájdete u nás v roku 2019:

Big Black Mama *****               Chinese Multi-color

Bishops Crown **                       Jalapenos 

Black Pearl **                              Manzana Rocoto Red ***

Carolina Reaper *****               Naga Morich ***** 

Cayenne Yellow ***                    Prairie Fire    

Dragons Breath *****                Red Peter Penis Pepper **

Golden Nugeth                            Scarlet Lantern ****

Habanero Chocolate ****         Scotch Brains Yellow ****

Habanero Red ****                    Sexy baby

Habanero Red Savina ****       Squash Jamaican Yellow   

Habanero White Long ****       Thanksgiving Chilli *** 

Habanero Yellow ****

Vratné obaly

Myslíme na životné prostredie,
preto sme zaviedli možnosť vrátenia sklenných obalov. 


Sklenné obaly s našich produktov, nepoškodené, s etiketou, bez vrchnáka sú zálohované sumou 0,10€. 
Obaly Vám osobne vykúpime na našej adrese alebo na predajných trhoch, ktorých sa zúčastňujeme.

Vratné obaly sú lepšie pre životné prostredie

Opätovným používaním výrazne znižujú množstvo odpadu, znečistenia (z voľne pohodeného odpadu, tvoria len necelé 1%), šetria prírodné zdroje a energiu. Počet ich opakovaných použití je 40 – 70 krát. 

Sklo uchováva vlastnosti potravín 

Sklo je hygienické, nemôže dôjsť k jeho chemickej reakcii s potravinou, chuťovo neutrálne, nemení kvalitu potravín v ňom. 

Vratné obaly sú ekonomickejšie

Uprednostňovaním vratných opakovane používaných obalov šetríme  peniaze. Taktiež môžeme ušetriť pri poplatkoch za odvoz a zneškodňovanie vyprodukovaných odpadov.